Проект № BG05M9OP001-1.003-3308-C01

 

Нови работни места-нова възможност за развитие

Обща стойност 195 608.16 лв., от които 166 266.93 лв. европейско и  29 341.23 лв. национално съфинансиране.

Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.