Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по Договор № BG16RFOP002-2.073-16158-C01

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
 
Бенефициент: ГЕЯ-99-ТЕСТ ООД
 
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500.00 лв.  европейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране.

 
Начало: 14.09.2020 г.                                                  Край: 14.12.2020 г.

 

 

 

Проект № BG05M9OP001-1.003-3308-C01

 

Нови работни места-нова възможност за развитие

Обща стойност 195 608.16 лв., от които 166 266.93 лв. европейско и  29 341.23 лв. национално съфинансиране.

Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.