За Filtra:

FILTRA VIBRACION S.L , е създадена през 1988 година като една динамична и консолидирана компания в своя сектор. Техният екип от професионалисти, с повече от 20 години опит, е специализиран в производството на сита, лабораторни и промишлени ситачни машини, блендери и всички видове филтри, с цел да задоволят изискванията на своите клиенти и да поддържат максимално високо качество на техните продукти.

Продукти:

Сита
Филтри
Метални мрежи

Лабораторни ситачни машини
Промишлени ситачни машини
Други

Линкове и литература:

Сертификати:

ENAC акредитация: Acreditacion-ENAC.pdf
 
FILTRA VIBRACION S.L. има тестова лаборатория, акредитирана от ENAC, за да провежда тестове на металните мрежи според следните стандарти:
UNE-EN ISO 9001:2015, to manufacture laboratory sieves of metallic mesh and perforated plate with diameters between 60 and 600 mm.
UNE 7050-3:1997
ISO 3310-1:2000
Tamices y tamizado de ensayo. Parte 3: Exigencias técnicas y verificaciones de los tamices de ensayo de tela metálica.
Test sieves. Technical requirements and testing. Part 1: Test sieves of metal wire cloth.
ASTM E11:2009
ISO 9044:1999
Standard Specification for wire cloth and sieves for testing purposes.
Tissus métalliques industriels. Exigences techniques et vérifications.
Тестове на перфорираните плочи според стандартите:
UNE 7050-4:1997
ISO 3310-2:1999
Tamices y tamizado de ensayo. Parte 4: Exigencias técnicas y verificación de tamices de chapa perforada.
Test sieves. Technical requirements and testing. Part 2: Test sieves of perforated metal plate.
ASTM E323:2004
Стандартни спецификаци за тест на перфорирани плочи и метални мрежи.
 
Сайт:
 
http://www.filtra.com/
 
Каталози:
 

PDF Filtra CatalogueProducts catalog (english)

PDF Filtra CatalogueБрошура сита (PDF, 1.4MB)

Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.