За Ingos:

Ingos Ltd. е чешка компания, създадена през 1995 година, с основна дейност разработване, проектиране, производството и дистрибуцията на лабораторни инструменти. Развивайки се, фирмата се разделя на три дивизии: Energo, Rea и Laboratory instruments. През 2009 година, Energo и Rea се обединяват в едно EnergoRea, запазвайки обема на работа. В момента, Ingos Ltd. се състои от две отделни дивизии с различни дейности, а именно EnergoRea Division и Laboratory Instruments Division. Продуктите на Ingos Ltd. могат да се намерят в цял свят.

Продукти:

AAA 500 Анализатор на аминокиселини
LC 5000 HPLC Хроматограф
LC 5000 Компактен хроматограф

HPLC Помпи за хроматографи
HPLC Детектори за хроматографи
HPLC Хроматографски аутосемплери

HPLC Нагреватели за хроматографски колони
RVO 400, RVO 004
Ротационни изпарители
Охладител за
ротационни изпарители

Пробоподготовка
AAA химикали и реагенти
 

 

Линкове и литература:

Сертификация:

ISO сертификати:

Download ISO 9001

Download ISO 14001

OHSAS сертификат: Download OHSAS 18001

Management system policy: INGOS Ltd. Integrated Management System Policy

Certificate of incorporation: Download certificate of incorporation

Сайт:

http://www.ingos.cz

Каталози:

Продуктови брошури:

Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.