За Lovibond:

Tintometer е една от водещите компании в областта на анализа на водата. Търговското име LOVIBOND ® е познато в над 120 страни, където те предлагат иновативни продукти за точно определяне на различни видове вода: вода в плувни басейни, питейна вода, повърхностни и подземни води, непречистени и отпадни води, вода за охлаждане и захранване на котли.
Техните продукти са символ за качество и се използват от специалисти в цял свят. Всички Lovibond инструменти са произведени според стандарта DIN ISO 9001:2008 и отговарят на съответните международни правила за безопасност и директивите на ЕС.

Продукти:

Анализ на басейни и води/ околна среда
 
Спектрофотометри
Бързи тестове
Компаратори

Преносими измервателни уреди
Турбидиметри
Фотометри

Термостати
BOD
Jar-тестер

Природни плувни басейни
Диспенсер за прахове
Реагенти

Natural Swimming Ponds

           
Цветово измерване
 
Автоматично измерване на излъчването
Автоматично измерване на отражението
Визуално измерване

  PFXi-880, -950, -995 Series, Automatic Transmission

RT100-200 Series, Handheld Reflectance

Comparator 3000 / Petroleum AF650, Visual Grading

Линкове и литература:

Сертификати:

Анализни сертификати:
Таблетки
Output as Website
Output as PDF
Прахове
Output as Website
Output as PDF
Течни реагенти
Output as Website
Output as PDF
Комплекти
Output as PDF
Certificate of Analysis without personalisation

CE сертификати:

Description Download
Declaration of CE-Conformity CheckitDirect
Declaration of CE-Conformity CheckitDirect
Thermoreactor RD 125
Thermoreactor ET 108
Thermoreactor ET 108
Thermoreactor ET 108
Thermoreactor ET 125 / ET 125 SC
Thermoreactor ET 125 / ET 125 SC
Floc Tester ET700 / ET710 / ET720
PDF
Refrigerators Lovibond ET 718/EX, ET 726/EX, ET 736/EX, ET 750/EX
Refrigerator Certificate
Refrigerators TC 135 S TC 175 S TC 255 S TC 445 S
PDF
MultiDirect
MultiDirect Certificate
MiniDirect
MiniDirect Certificate
MD100
MD100 Certificate
MD200
MD100 Certificate
OxiDirect
OxiDirect Certificate
SensoDirect pH 200
SensoDirect pH200 Certificate
Incubators  EX 160 EX 220 EX 300 EX 490
PDF
Incubators ET 618-4 ET 626-5 ET 636-6 ET 650-8 ET 619-4 ET 627-5 ET 637-6 ET 651-8
Incubator Certificate
Scuba
PDF
Scuba ll
PDF
SD 50 pH
PDF
TB 210 IR
TB 300 IR Certificate
TB 300 IR
TB 300 IR Certificate
 
UKAS сертификат за акредитация:
Download pdf
 
EN ISO 9001:2008:
Download pdf

Сайт:

http://www.lovibond.com

Каталози:

Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.