За Lovibond:

Tintometer е една от водещите компании в областта на анализа на водата. Търговското име LOVIBOND ® е познато в над 120 страни, където те предлагат иновативни продукти за точно определяне на различни видове вода: вода в плувни басейни, питейна вода, повърхностни и подземни води, непречистени и отпадни води, вода за охлаждане и захранване на котли.
Техните продукти са символ за качество и се използват от специалисти в цял свят. Всички Lovibond инструменти са произведени според стандарта DIN ISO 9001:2008 и отговарят на съответните международни правила за безопасност и директивите на ЕС.

Продукти:

Анализ на басейни и води/ околна среда
 
Спектрофотометри
Бързи тестове
Компаратори

Преносими измервателни уреди
Турбидиметри
Фотометри

Термостати
BOD
Jar-тестер

Природни плувни басейни
Диспенсер за прахове
Реагенти

Natural Swimming Ponds

           
Цветово измерване
 
Автоматично измерване на излъчването
Автоматично измерване на отражението
Визуално измерване

  PFXi-880, -950, -995 Series, Automatic Transmission

RT100-200 Series, Handheld Reflectance

Comparator 3000 / Petroleum AF650, Visual Grading

Линкове и литература:

Сертификати:

Анализни сертификати:
Таблетки
Output as Website
Прахове
Output as Website
Течни реагенти
Output as Website
Комплекти
Output as Website
Certificate of Analysis without personalisation

EU сертификати:

Description Download
Declaration of CE-Conformity CheckitDirect
Declaration of CE-Conformity CheckitDirect
Thermoreactor RD 125
Thermoreactor ET 108
Floc Tester ET 730, ET 740, ET 750
PDF
Refrigerators Lovibond EX 160, EX 220, EX 300, EX 490
Refrigerator Certificate
Thermostatically controlled cabinets TC 135 S, TC 175 S, TC 255 S, TC 445 S 
PDF
Photometer  MultiDirect
MultiDirect Certificate
Photometer  MD 600, PM 600,  PM 620
MiniDirect Certificate
Photometer MD 100
MD100 Certificate
                            Photometer MD 110 MD100 Certificate
Photometer MD 200
MD100 Certificate
SensoDirect pH110
OxiDirect Certificate
SensoDirect 150
SensoDirect pH200 Certificate
SensoDirect Salt 110
PDF
SD 400 Oxi L
Incubator Certificate
Scuba ll
PDF
SD 50 pH
PDF
TB 210 IR
TB 300 IR Certificate
TB 300 IR
TB 300 IR Certificate
 
UKAS сертификат за акредитация:  Download pdf
 
ISO 9001: 2015 сертификат: https://www.lovibond.com/Certification
 
Сайтhttp://www.lovibond.com

Каталози:    The Pool Catalogue as a Download-PDF (4 MB) » Declaration of CE-Conformity CheckitDirect

Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.