Измервания в близкия инфрачервен спектър
 
Инфрачервените спектрометри за експресен комбиниран NIR анализ от сериите CropScan и MultiScan намират широко приложение в редица продукти от леката и тежката промишленост, например селско стопанство, химия, петролна индустрия, фармация , производство на пластмаси, полимери и други. Тези инструменти се използват с цел бързо, лесно и точно измерване на голям брой прoби и показатели. Апаратът разполага с широк асортимент от калибровки за различни приложения. 
 
Експресния комбиниран NIR анализ включва 3 области от NIR спектъра :
1) Трансфлекция: 720 до 1100nm. Този сектор от спектъра е подходящ за измервания в плътни проби като например зърна, шлам, течности и пасти. Тези абсорбционни ленти се дължат на 3-я хармоник от основните разтегливи връзки в региона на средния IR регион.
 
2)Излъчване: 1200 до 1850nm. Този сектор може да бъде използван за излъчване през течности и филми, както и за измервания на дифузното отражение от проби с високо съдържание на влага. Тези абсорбционни ленти се дължат на 1-я и 2-я хармоник от основните разтегливи връзки в средния IR регион.
3) Отражение: 1850 до 2500nm. Този регион от спектъра се използва най-вече за измервания на дифузното отражение на смляни или твърди проби. Абсорбционните ленти се дължат на комбинационните хармоници, т.е. C-H разтегливи и огънати комбинационни връзки.

  
NIR експресни анализатори
 
Модел
Технология на измерване
Спектрален обхват
Време за измерване
Състояние на пробата
Приложение / Калибровка *1
за монтаж към силоз, поточна линия, шнек, пневматичен транспортьор
Трансфлекция
720 - 1100nm
2-4 секунди
цяло зърно
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ:
пшеница - протеин, влага
ечемик - протеин, влага
ориз - протеин, влага
сорго - протеин, влага
царевица -протеин, влага
грах - протеин, влага
леща - протеин, влага
рапица - протеин, влага, мазнини
соя -протеин, влага, мазнини
ленено семе -протеин, влага
синап - влага, мазнини
сусамено семе - влага, мазнини
за монтаж към елеватор на комбайн
Трансфлекция 720 - 1100nm
2-4 секунди
цяло зърно
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ:
 • Пшеница- протеин, влага;
 • Ечемик - протеин, влага;
 • Царевица - протеин, влага, мазнини;
 • Рапица - протеин, влага, мазнини;
 • Сорго – протеин, влага;
 • Соя – протеин, влага, мазнини.
1000G.jpg
Трансфлекция
720 - 1100nm
30-60 секунди
цяло зърно
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ:
Пшеница- протеин, влага, глутен, отпускане на глутена, W, зелени, твърдост;
Ечемик – протеин и влага;
Тритикале – протеин и влага;
Овес – протеин и влага;
Рапица – протеин, мазнини и влага.

CropScan 1000H

(подобрена версия на CropScan 1000G)

1000G.jpg

Трансфлекция 720 - 1100nm 30-60 секунди цяло зърно
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ:
Пшеница- протеин, влага, глутен, отпускане на глутена, W, зелени, твърдост;
Ечемик – протеин и влага;
Тритикале – протеин и влага;
Овес – протеин и влага;
Рапица – протеин, мазнини и влага;
Царевица - протеин, влага, мазнини, нишесте;
Смлян слънчоглед - мазнини и влага.
Трансфлекция
720 - 1100nm
2-4 seconds
цяло зърно
брашно
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ:
пшеница - протеин, влага, глутен, отпускане на глутена,  седиментатционен тест ( зелени ), твърдост, W, хектолитър
смлян слънчоглед - мазнини
ечемик - протеин, влага
ориз - протеин, влага
сорго - протеин, влага
царевица -протеин, влага, мазнини, нишесте
грах - протеин, влага
леща - протеин, влага
рапица - протеин, влага, мазнини
соя -протеин, влага, мазнини, фибри
ленено семе -протеин, влага, фибри
синап - влага, мазнини
сусамено семе - влага, мазнини
брашно - протеин, влага, водно абсорбиране, плътност, пепел

CropNet

- - - -

СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ

 • Интегрирана система от аналитична апаратура, компютър и софтуер свързани в мрежа
 • Бързо, удобно съхранение и преглеждане на всички необходими данни през мобилно устройство или компютър с  връзка към интернет
 • Осигурява ефективен метод за следене на качествата и движението на зърното във силози и складове
 • Улеснява търговията, допринася за по-висока сигурност при сключване на търговски сделки
 • Предоставя данни в реално време, с които потенциалния купувач може да избере зърно с точно определени качества

CropScan 3000B

Трансфлекция
720 - 1100nm
2 - 4 секунди цяло зърно
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ:
пшеница - протеин, влага, глутен, отпускане на глутена,  седиментатционен тест ( зелени ), твърдост, W, хектолитър
ечемик - протеин, влага
ориз - протеин, влага
сорго - протеин, влага
царевица -протеин, влага, мазнини, нишесте
грах - протеин, влага
леща - протеин, влага
рапица - протеин, влага, мазнини
соя -протеин, влага, мазнини, фибри
ленено семе -протеин, влага, фибри
синап - влага, мазнини
сусамено семе - влага, мазнини

CropScan 3000F

Трансфлекция 720 - 1100nm 2 - 4 секунди

цяло зърно,

брашна,

шротове

Пшенично брашно: протеин, влага, глутен, водна абсорбция,  W и др.;
Царевични, соеви, оризови и други видове брашна: протеин, влага, мазнини;
Шрот: протеин, влага;
Зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица, рапица и други: протеин, влага, мазнини, глутен, нишесте, отпускане, W, зелени, твърдост;
Cr2000B_white.jpg
Трансфлекция
720 - 1100nm
2-4 seconds
цяло зърно
смляно зърно
прах
шлам
течности
ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ :
пшеница - протеин, влага, глутен, отпускане на глутена, седиментатционен тест ( зелени ), твърдост, W
смлян слънчоглед - мазнини влага
ечемик - протеин, влага
ориз - протеин, влага
сорго - протеин, влага
царевица -протеин, влага, мазнини, нишесте
грах - протеин, влага
леща - протеин, влага
рапица - протеин, влага, мазнини
соя -протеин, влага, мазнини, фибри
ленено семе -протеин, влага, фибри
синап - влага, мазнини
сусамено семе - влага, мазнини
растителни масла - влага, киселинно и пероксидно число и др.
ФУРАЖИ :
зърнени фуражи - протеин, влага, масленост
готови пелети - протеин, влага, масленост, пепел, фибри
БИОГОРИВА:
алкохолен дестилат - алкохолно съдържание
пивоварно зърно - протеин, влага
биодизел - влага, масленост, пепел, фибри
S2000White.jpg
 
Трансфлекция
720 - 1100nm
2-4 seconds
цяло зърно
смляно зърно
прах
шлам
течност
брашно
ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ :
брашно - протеин, влага, водно абсорбиране, пепел
пшеница - протеин, влага, глутен, отпускане на глутена,  седиментатционен тест ( зелени ), твърдост,  W
смлян слънчоглед - мазнини влага
ечемик - протеин, влага
ориз - протеин, влага
сорго - протеин, влага
царевица -протеин, влага, мазнини, нишесте
грах - протеин, влага
леща - протеин, влага
рапица - протеин, влага, мазнини
соя -протеин, влага, мазнини, фибри
ленено семе -протеин, влага, фибри
синап - влага, мазнини
сусамено семе - влага, мазнини
растителни масла - влага, киселинно и пероксидно число и др.
ФУРАЖИ :
зърнени фуражи - протеин, влага, масленост
готови пелети - протеин, влага, масленост, пепел, фибри
БИОГОРИВА:
алкохолен дестилат - алкохолно съдържание
пивоварно зърно - протеин, влага
биодизел - влага, масленост, пепел, фибри
Series_1000.jpg
Трансфлекция
720 - 1100nm
2-4 seconds
прах
гранули
шлам
пасти
течности
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ:
напитки - алкохолно съдържание
брашно, смляно зърно, химикали, пудри - влага
масло, майонеза, крема, йогурт - мазнини и влага
New_Cr2000B.JPG
Трансфлекция
720 - 1100nm
2-4 seconds
таблетки
прах
гранули
шлам
пасти
течности
пелети
НЕХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ :
фармацевтика - таблетки, мазила, кремове, лосиони
полимери - хидроксилно число, идентифициране
петролни продукти -  етанол, октаново число, разтворители
химикали -  влага, активни съставки, идентификация
биогорива- етанол, биодизел
S3000_Deep_Etch_Sm.jpg
Трансфлекция
720 - 1100nm
3.6 seconds
цели и смлени продукти
пудра
зърна
пелети
кристали
шлам
пасти
емулсии
течности
СУРОВО И ОБРАБОТЕНО МЕСО
Микс за салам и наденици - мазнини, протеин, влага
Сурово месо - мазнини, влага, протеин, химическа слабост
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Мляко, сметана, извара - мазнини , SNF, протеини, лактоза
Сухо мляко - Мазнини, протеини и влага
Сирене, йогурт, масло и крема - мазнини и влага
ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
Бисквити - мазнини и влага
Тесто - мазнини , влага и захарно съдържание
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Цели пресни и сготвени зеленчуци - влага , мазнини , протеини и нишесте
Сушени плодове и зеленчуци  - влага
Полуготови зеленчуци - влага и мазнини
СЛАДКА И ШОКОЛАДИ
Желета и меки близалки - влага и протеини
Шоколад - влага и мазнини
Нуга крем, мусове - влага и мазнини
Series_4000_FTNIR_2.jpg
Трансфлекция
Излъчване
Отражение
720 - 2500nm
2 seconds
цяло зърно
смляно зърно
пудра
филм/текстил
крем/лосиони
мазила/шлам
течности
гранули
пелети/зърна
 
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ :
брашно - протеин, влага, водно абсорбиране, пепел
пшеница - протеин, влага, глутен, W
ечемик - протеин, влага
ориз - протеин, влага
сорго - протеин, влага
царевица -протеин, влага, мазнини, нишесте
грах - протеин, влага
леща - протеин, влага
рапица - протеин, влага, мазнини
соя -протеин, влага, мазнини, фибри
ленено семе -протеин, влага, фибри
синап - влага, мазнини
сусамено семе - влага, мазнини
слънчоглед - протеин, влага, мазнини
слънчогледов експелер - протеин, влага, мазнини, фибри
растителни масла - влага, мазнини,  киселинно и пероксидно число и др.
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ:
месо (смляно) - протеин, влага, мазнини
хрантелни пелети (смлени) - протеин, влага, мазнини
хранителни пелети (цели) - протеин, влага, мазнини
ДРУГИ ВИДОВЕ ПРОБИ:
вода , алкохол (OH)
протеини , амиди  (NH)
мазнини , масла, повърхностноактивни вещества (CH)
въглехидрати и хидровъглероди (CH)
ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ :
фуражни смески и храни за животни
храни и хранителни съставки
нефтопродукти
химикали
фармацевтични продукти
пластмаси и полимери
 
 

SupNIR 2700

 

Излъчване
Отражение
1000 - 2500nm 2 seconds
цяло зърно
смляно зърно
брашна
фуражи
сено/силаж
шротове/експелери
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ :
пшеница - протеин, влага, глутен, твърдост, седиментационно число, мастни киселини, водна абсорбция, хектолитър
ечемик - протеин, влага
рапица - протеин, влага, мазнини, еруцинова киселина, олеинова киселина, палмитинова киселина, линолова киселина, линоленова киселина, стеаринова киселина
царевица -протеин, влага, мазнини, нишесте
просо -протеин, влага, мазнини, амилоза, витамин В1, лизин
соя -протеин, влага, мазнини
памучно семе -протеин, влага, мазнини
ориз - протеин, влага, амилоза
сорго - протеин, влага
слънчоглед - мазнини, влага
шротове и експелери - мазнини, влага, протеин
фуражи -протеин, влага, мазнини, калций, фосфор, фибри, пепелно съдържание, сол
люцернов силаж -протеин, фосфор, магнезий, калий, мазнини, калций, лигнин, пепел, ADF, aNDF и други
сено -протеин, влага, фосфор, магнезий, лигнин, калий, калций, пепел, мазнини, ADF, aNDF и други
DDGS (сух протеинов остатък) - протеин, влага, мазнини, пепелно съдържа-ние, фосфор, фибри

 

 

 *1 - За въпроси относно измервания, които не се покриват от горепосочените приложения и калибровки , моля изпратете запитване по e-mail . Предлагаме и разработка на персонализирани калибровки по параметри и изисквания, зададени от клиента.

Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.