ЯМР спектроскопията е най-точния сред бързите методи за изследване на концентрация в суровини и готов продукт. Сред нейните основни предимства са високата прецизност, липсата на пробоподготовка, възможността за точна работа без специалист по спектроскопия, лесна калибровка, пълно управление през специализиран софтуер, без нужда от консумативи и реагенти. Приложенията му включват пълен обхват от дейности, например: иновации и разработка, инспекция при приемане, контрол и оптимизация на процеси, качествен контрол.

Предлагат се два модела, като единия е насочен към храните и селско стопанство, а другия - към производство на биодизел, горива и петроли продукти, химическа индустрия и полимери. За преглед на продуктовата страница, кликнете на съответния модел или неговата снимка.

Снимка
Модел
Приложения
Слънчоглед: мазнини, киселинност, мастни киселинини, влага;
Рапица: мазнини, мастни киселини, влага;
Пшеница: мазнини, влага, мастни киселини;
Царевица: мазнини, влага, мастни к-ни;
Соя: мазнини, влага, мастни киселини, протеин;
Фъстъци: мазнини, влага, мастни киселини;
Памук: мазнини, влага, мастни киселини;
Млечни продукти: мазнини, влага, SNF;
Шоколад: мазнини, влага, SNF;
Изкуствени влакна: Spin finish (OPU)
 
 
 
Суровина за биодизел: масленост, състав на мастните киселини, цетаново число, йодно съдържание, вискозитет;
Транстерификация: Скорост на кон-версия, съдържание на метанол, етанол, вода и глицерол;
Готов продукт (биодизел): чистота, съдържание на вода, съотношение на биодизел към петролен дизел;
Полимери: кристалност
Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.