За Paragon Scientific Ltd:

Paragon Scientific Limited е специализирана в производството на най-добрите референтни материали, които включват Плътност, Точка на запалване, Цвят на течността, Рефрактивен индекс, TAN/TBN вискозиметрични стандарти.

От създаването си през 1994 г., Paragon си създава международна репутация като синоним на качество, бърза доставка, достъпност и първокласно обслужване на клиентите. Съвременните техники на призводство, използването на най-добрите лабораторни инструменти за изследвания и вниманието към детайла им позволява да достигнат възможно най-ниските нива на неопределеност при измерванията. Продуктите на Paragon се използват в различни индустрии по целия свят и се разпространяват от централата им в Обединеното Кралство, чрез изградена дистрибуторска мрежа.

Продукти:

Продукти
 
Калибрационни и верификационни стандарти
Вискозиметрични стандарти
Лабораторни реагенти

colour reference materials

colour reference materials

colour reference materials

Смеси по изисквания на потребителя
Течности за вискозиметрични вани
 

colour reference materials

colour reference materials

 

 

Оборудване
 
Кинематични вискозиметри, ASTM  стъклария
Лабораторни инструменти
Тестови и калибрационни услуги

ASTM D1160 DistillationCapillary Viscometer Recalibration

Flash & Fire PointRotational Viscometers

HydrometersFlow Cup Calibration

Линкове и литература:

Сертификати:

For detailed information on our ISO 17025 accreditation click here:
(https://www.ukas.com/wp-content/uploads/schedule_uploads/00001/0649Calibration%20Single.pdf)

For detailed information on our ISO 17034 accreditation click here:
(https://www.ukas.com/wp-content/uploads/schedule_uploads/00014/4589%20RMP%20Single.pdf)

Сайт:

http://www.paragon-sci.com

Каталог:

           https://www.paragon-sci.com/pub/media/brochure/catalog_high_resolution.pdf

 

Калибрационни и верификационни стандарти
 • Сертифицирани референтни материали
 • Цветни стандарти
 • Денситометрични стандарти
 • Стандарти за рефрактивен индекс
 • Вторична точка на запалване
 • Тотално киселинно число
 • Тотално основно число
 • Вискозиметрични стандарти
Вискозиметрични стандарти
 • Стандарти за Cold Cranking симулации
 • Стандарти за бои ,лакове и покрития
 • Вискозиметрични стандарти за Flow cup метод
 • Вискозиметрични стандарти с общо предназначение
 • Високотемпературни вискозиметрични стандарти
 • Нискотемпературни вискозиметрични стандарти
 • Медицински вискозиметрични стандарти
 • Вискозиметрични стандарти за ротационни вискозиметри
Кинематични вискозиметри, лабораторна стъклария
 • Кинематични вискозиметри
 • Хигрометри
 • ASTM D86 Дестилация
 • ASTM D1160 Дестилация
 • ASTM D1319 Въглеводороди
 • ASTM D97 Pour point – Петролни продукти
 • ASTM D2500 Cloud Point – петролни продукти
 • ASTM D524 Ramsbottom – Карбонов остатък в петролни продукти
Лабораторни инструменти
 • Корозия и ръжда
 • Колориметрия
 • Точка на запалване
 • Хигрометри
 • Частици и състав
 • Ротационни вискозиметри
 • Вискозиметрични вани
 • рефрактометри
Тест и калибрация
 • Калибрация на капилярни вискозиметри
 • Калибрация на Flow cup
 • Калибрация на хигрометри
 • Калибрация на термометри
Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.