Фирма Гея '99 е представител на два от най-големите производители на пластмасови лабораторни консумативи за еднократна и многократна употреба - Kartell Labware (Италия) и Vitlab (Германия). Продуктите са еталон за високо качество на световния пазар. Информация за асортимента, който предлагаме можете да намерите на следните страници :
 
Страница на Kartell Labware в нашата дистрибуторска линия:
www.geya99.com/index.php?p=Kartell

 

КАТАЛОЗИ - ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ И КОНСУМАТИВИ ОТ KARTELL :
 
За да изтеглите каталога на дадена категория, кликнете върху картинката
 
Общолабораторни пластмасови съдове
Бутилки, контейнери и аксесоари
Градуирани и измервателни пластмасови съдове
Консумативи за микроскопия
Филтруване и вакуум помпи
Стативи и държачи
Пластмасови пипети и консумативи
Епруветки и стативи за епруветки
Кювети и консумативи
Връхчета за пипети
   
 
 
 
Страница на Vitlab в нашата дистрибуторска линия:
http://www.geya99.com/index.php?p=Vitlab
Електронен каталог на Vitlab (лабораторни съдове и консумативи):
http://www.vitlab.com/wp-content/uploads/VITLAB_Katalog_EN_web.pdf
Електронен каталог на Vitlab (пипети, дозатори, диспенсъри, титратори):
http://www.vitlab.com/wp-content/uploads/LiquidHandling2014_EN_Web.pdf
 
КАТАЛОЗИ - ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ И КОНСУМАТИВИ ОТ VITLAB :
 
За да изтеглите каталога на дадена категория, кликнете върху картинката
 
Градуирани и волуметрични пластмасови съдове
Съдове за съхранение
Пипети, връхчета за пипети, консумативи, инструменти
Съдове и инструменти за
бутилиране и декантиране
Пластмасови съдове за пробоподготовка, сепарация и концентрация
 
 
 
 
 
 
Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.