С цел да съдейства за безаварийната работа в лабораториите на своите клиенти, фирма  Гея 99 организира сервизна дейност в следните направления:

  • Сервиз на гаранционни уреди и машини
  • Извънгаранционен сервиз - абонаментен  или инцидентен
  • Доставка на резервни части

Много от уредите, използвани в лабораториите се  нуждаят от периодичен преглед на състоянието, подмяна на износващи се части, профилактика и настройки. Нашите сервизни техници могат да окажат квалифицирана помощ в тази насока.  

При абонаментното обслужване се извършват планирани посещения за сервиз и профилактика. По този начин се гарантира до голяма степен безаварийната работа на сервизираното оборудване. Едновременно с това при евентуална повреда, клиентите могат да разчитат на бърза реакция от страна на сервиза.

При необходимост от техническа помощ, моля отправяйте запитванията си в писмена форма. В запитването задължително посочвайте вида, марката, модела и серийният номер на уреда, за който се отнася въпроса. За да изпратите запитване, можете да използвате един от следните канали за комуникация:

Цените за нашите сервизни услуги са както следва:
 
Диагностика на лабораторен апарат - 80 лв
Сервиз и профилактика - 40 лв/час
Смяна на резервна част - 40 лв/час + стойността на резервната част
 
Цените са без ДДС. 
Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.