http://www.vitlab.com/wp-content/themes/vitlab/images/layout/vitlab-logo.png

За Vitlab:

Vitlab е водещ световен производител на инструменти за обработка на течности и пластмасови лабораторни продукти. Тези продукти от висок клас са разработени и произведени в собствените производствени бази на Vtlab. Широкия спектър от инструменти осигурява оптимална поддръжка на лабораторната работа в голям диапазон задачи.

Независимо от това дали се извършва обемно измерване, титриране, дозиране, пипетиране, пробовземане или съхранение – целта на развитието и производството на VITLAB е да осигури продукти, които да улесняват всекидневната лабораторна работа и винаги да носят отлични резултати. В допълнение към гамата от продукти, фирма Vitlab също произвеждат и пластмасови изделия по спецификация на поръчителя.

Продукти:

Волуметрични инструменти
Запазване и съхранение
Бутилиране и декантиране

#670040 - VITLAB® opaque volumetric flasks PMP, Class A with coloured screw caps

#100394 - Reagent bottles, PP

#151594 - Chemical waste disposal system, PE/PP

Подготовка, сепарация и концентриране
Продукти безопасни за храните
Титратори и аксесоари

#80550 - Desiccators with stopcock, PP/PC

#481942 - Messbecher, farbig, stapelbar, PP

Диспенсъри и аксесоари Бюрети Пипети и аксесоари
#106599  - VITLAB® Dr. Schilling burettes #160119  - Disposable pipettes, PS, non-sterile

Линкове и литература:

Сертификати:
 
Management Certificates (DIN EN ISO) -> ISO 14001 -> Download (English, format: PDF, size: 120.37KB)
Certificate ISO 9001, Download (English, format: PDF, size: 118.55KB)
 
Сайт:
 
http://www.vitlab.com/
 
Каталози:
 
VITLAB Labware range (English, format: PDF, size: 10,03 MB)
VITLAB Liquid-Handling range (English, Format: PDF Size: 4,87 MB)
Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.