Анализатор на листна маса


Отправи запитване

Литература:
Анализатор на листна маса, измерващ три параметъра (хлорофил, азотно съдържание и температура на листото) едновременно. Хлорофилът, съдържанието на азот и температурата на листото са важни параметри за храненето на растението и са база за изчисление на торенето и напояването. Използвайки NIR спектроскопия, тестването на тези параметри не разрушава пробата.

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА:

 • Показва съдържание на хлорофил и азот и температура на листото едновременно, данните са лесни за графично изобразяване. Предоставя информация за наторяването и напояването.
 • Недеструктивно измерване на пробите, не влияе на растежа на растението
 • Бързо измерване на три параметъра
 • Показване на резултати от минали изследвания чрез вградената памет
 • Възможност за жичен и безжичен обмен на данни към и от компютър
 • Лесно запазване и показване на запазените данни. Ниска консумация на ток.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

 • Обект на теста: азот, хлорофил, температура на листото, и влажност на листoтo (Модел TYS-4N).
 • Обхват на азотно съдържание: пълен обхват
 • Точност на азотно съдържание: ±5%
 • Обхват на хлорофила: 0.0 до 99.9 SPAD
 • Точност на хлорфила: ±1 SPAD
 • Обхват на температурата: -10 до 99.9°C
 • Точност на температурата: ± 0.5°C
 • Памет: 999 измервания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА:

Модел
Наименование
Цена, лв. без ДДС
TYS-3N Анализатор на листна маса - азот, хлорофил, температура на листото 3120.00
TYS-4N Анализатор на листна маса - азот, хлорофил, температура и влажност на листoтo 3650.00
 

Ключови думи: листа, листна маса, анализатор, азот, хлорофил, температура
Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.