Липсващата част от пъзела на Прецизното земеделие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компанията Next Instruments е подготвила технически документ за зърнопроизводители, агрономи и хората, участващи в зърнeната индустрия, наречена: “Липсващата част от пъзела на прецизното земеделие”.
Прецизното земеделие (ПЗ) е основен двигател в зърнената и маслодобивната индустрия, тъй като то се занимава с възможността за увеличаване на добива, оптимизиране на печалбата и намаляване разходите за производство. ПЗ се развива в продължение на повече от 30 години: от GPS в кабината, до Добивно Картиране, Контролирано Насочване, Сателитно Изображение и други. Сега новият CropScan 3000H On Combine Analyser  осигурява Протеиново Картиране с висока пространствена плътност на данните.
 
NIR анализатор с GPS модул за вграждане в комбайн- CropScan 3000H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протеиновите  карти са липсващото парче от пъзела ПЗ, защото те осигуряват на фермерите способността да се определи количеството на азот, който се отстранява от нивата. Азотът съставлява 17,5% от протеина в зърната. За всеки тон от събраното зърно, количеството на отстранения азот се изчислява като: 0,175 х Protein%. Например, пшеница с 15% протеин отстранява:
                                                             1000кг х 0,15 х 0,175 = 26,25 кг азот.
 
Чрез комбиниране на Протеиновите карти с Добивните карти, за земеделските производители са предоставени следните ползи:
  • Данните /с висока пространствена плътност/ за протеин показват вариациите в качеството още на полето по време на жътва;
  • Диференцирано събиране и съхранение на зърно, базирано на качеството;
  • Картите за Протеин, Влага и Добив позволяват създаването  на специфична Карта на Брутния Марж;
  • Картата на Отстранения Азот може да бъде използвана за изчисляване на приложимите норми на наторяване;
  • Наслагването на Картата за Протеин и Картата за Добив предоставя данни за по-добра диагностика на наличен и усвоен на азот;
  • N изпитанията и VRF (Променливата норма на наторяване) приложенията  могат да бъдат измерени използвайки реални данни.
Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.