С цел да съдейства за безаварийната работа в лабораториите на своите клиенти, фирма  Гея 99 организира сервизна дейност в следните направления:

  • Сервиз на гаранционни уреди и машини
  • Извънгаранционен сервиз - абонаментен  или инцидентен
  • Доставка на резервни части

Много от уредите, използвани в лабораториите се  нуждаят от периодичен преглед на състоянието, подмяна на износващи се части, профилактика и настройки. Нашите сервизни техници могат да окажат квалифицирана помощ в тази насока.  

При абонаментното обслужване се извършват планирани посещения за сервиз и профилактика. По този начин се гарантира до голяма степен безаварийната работа на сервизираното оборудване. Едновременно с това при евентуална повреда, клиентите могат да разчитат на бърза реакция от страна на сервиза.

При необходимост от техническа помощ, моля отправяйте запитванията си в писмена форма. В запитването задължително посочвайте вида, марката, модела и серийният номер на уреда, за който се отнася въпроса. За да изпратите запитване, можете да използвате един от следните канали за комуникация:

Цените за нашите сервизни услуги са както следва:
 
Профилактика/ почистване на уред: 110.00 лв.
Диагностика на уред: 110.00 лв
Сервизна дейност, труд на час: 50.00 лв./ на час
Смяна на резервна част: 50.00 лв/ на час + стойността на резервната част
Online сервизно обслужване: 48.00 лв.
Настройване на Експрсен анализатор - зърно: 117.00 лв./ на показател
 
Посочените цени са без ДДС. 
Tyxo.bg counter
1999 / 2014 © Гея '99 Лабораторни и индустриални продукти. Всички права са запазени.